Praktyka zdalna - absolwencka

Tekstokracja.pl to wyspecjalizowana marka zajmująca się szeroko pojętym copywritingiem. Świadczy usługi w zakresie tworzenia blogów i artykułów, opisów na strony firmowe, opisów produktów, wymyślania haseł reklamowych, a także zajmuje się korektą tekstu. Kreujemy treści i dbamy o językową stronę Internetu. U nas rządzi słowo!


Poszukujemy osób zainteresowanych współpracą w ramach BEZPŁATNEJ PRAKTYKI ZDALNEJ na stanowisku Junior Copywriter.


JAKIMI CECHAMI POWINIEN ODZNACZAĆ SIĘ KANDYDAT?


chęć stałego rozwoju,


swoboda i łatwość posługiwania się językiem w piśmie,


szeroki zakres zainteresowań,


umiejętność tworzenia tekstów wolnych od wszelkiego rodzaju błędów – zarówno merytorycznych, jak i stylistyczno-gramatycznych.


CZEGO OCZEKUJEMY?


bardzo dobrej organizacji czasu pracy,


bardzo dobrej umiejętności pisania,


umiejętności samodzielnego gromadzenia i organizowania informacji koniecznych do stworzenia tekstu,


znajomości zasad gramatyki, stylistyki i interpunkcji,


OFERUJEMY:


możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w firmie zajmującej się content marketingiem,


możliwość rozwoju warsztatu pisarskiego,


praktykę w przyjaznym, energicznym zespole działającym z zaangażowaniem i czerpiącym satysfakcję ze swojej pracy,


referencje potwierdzające zdobyte umiejętności,


zdobycie umiejętności tworzenia tekstów o charakterze perswazyjnym i wykorzystujących język korzyści.


Wyróżniającym się zapałem i starannością praktykantom oferujemy możliwość stałej współpracy. 


WAŻNE


Praktyki dotyczą wyłącznie osób, które nie ukończyły 30. roku życia (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 2 ust. 2 pkt 2, art. 33 ust. 3a, art. 75 ust.1 pkt 7), a także: Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich).


Aplikacje wraz z CV można wysyłać na adres email z dopiskiem „Praktyka”.


Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z d nia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.Słowa kluczowe dla ogłoszenia :